Astrologisch Consult

Inzicht via de geboortehoroscoop

Werken met de horoscoop kan een geweldige manier zijn om inzicht te krijgen in jezelf, je talenten en gaven en je levensthema’s. Een afspraak kan gewoon  in in de studio plaatsvinden, maar een astrologisch consult kan ook prima online desgewenst.

Scroll naar beneden voor meer info over astrologie.

Astro-Consult

Een astrologisch consult duurt anderhalf uur. Daarin krijg je een basisduiding van je horoscoop en natuurlijk je getekende horoscoop mee naar huis. En je kan van tevoren 1 specifieke vraag stellen. We bespreken altijd  het volgende:

 

 • Enige achtergrond en uitgangspunten van astrologie, wat kan je er wel/niet mee.
 • Interpretatie van Ascendant, Zon en Maan als belangrijkste voor wie je bent.
 • De ascendant en hoe die roerganger is van je eigen schip, hoe je je leven stuurt naar je doel.
 • Zon als je levensmissie.
 • Maan als wijze waarop je dat en je leven vormgeeft.
 • Bepaling van dag- of nachthoroscoop. Dat geeft namelijk je belangrijkste planeet aan ( = niet vanzelfsprekend de zon)
 • Je meest positieve planeet, thema en de invloed daarvan.
 • Je meest moeilijke planeet, thema en de invloed daarvan.
 • Basis timing technieken: welke thema’s en levensgebieden zijn actueel of in verandering (transits en timing)
 • Indien gewenst: lees- of kijktips (internet)
 • naast ‘beschrijving’ ook ‘voorschrijving’ in de zin van tips en advies

Een eerste astrologisch consult inclusief horoscooptekening kost kost € 159,- (1,5 uur).

Een vervolgconsult, eventueel met specifieke vragen, kost € 79,- / uur.

Over Dhyan Tjebbe

Dhyan Tjebbe heeft zich middels meerdere wegen verdiept in de mens, psychologie, therapie en wegen naar bewustzijn, zelfinzicht en heelwording. Hij studeerde psychologie aan de universiteit (RUL) en vervolgde die weg met kennis en ervaring van transpersoonlijke psychologie, Oosterse wijsheid (yoga en meditatie), energiewerk en astrologie. Iedere methode heeft zijn eigen kracht en toepassingsgebied, en ze kunnen elkaar heel mooi aanvullen.

Ik hoop met mijn brede ervaring en kennis iets voor je te kunnen betekenen en dat er iets bij je past:


Oorsprong van de astrologie: Klassiek en moderne astrologie

In Mesopotamie begon men de hemel te bestuderen. De tekens van de dierenriem en de loop van de planeten werden in kaart gebracht, nou ja… niet in op een kaart maar wel in spijkerschrift op kleitabletten. Men zag de planeten als voortekens, die de goden aan de mensen gaven om hen te helpen de toekomst te weten. Er werd een schat aan astronomische kennis ontwikkeld. Om een indruk te geven: uit meer dan 10 steden met astrologische scholen werd dagelijks aan de koning gerapporteerd wat er in de sterren te lezen was. In Egypte was men meer bezig met de dierenriem en de dagelijkse draaiing van de aarde. Deze twee ontwikkelingen kwamen samen in de Hellenistische bloeiperiode (200 v Chr – 500 n Chr) en daaruit ontstond de Klassieke Astrologie met de vier basisconcepten: planeten, tekens, huizen en aspecten. Dit is nu nog steeds de ruggengraat van de huidige astrologie.

Met de opkomst van de psychologie en spiritualiteit (vaak gebaseerd op Theosofie) in de vorige eeuw is een ‘moderne’ astrologie ontstaan, de ‘psychologische astrologie’. Hierbij staan planeten en tekens voor archetypen, psychische drijfveren en energien, zodat je in een horoscoop zou kunnen zien met welke archetypen en rollen jij resoneert, wat je persoonlijke behoeften en motivaties zijn, welke krachten en talenten je bezit en ook welke innerlijke en uiterlijke conflicten en moeilijkheden je tegenkomt in je levensreis en op welke levensgebieden die zich afspelen. De psychologische theorieen van Freud, Jung en Assagioli zijn hier invloedrijk met hun begrippen als de ontwikkeling van de  persoonlijkheid en het ego, de indeling in bewuste en onbewuste psyche, de typologie van Jung (denken, voelen, waarnemen, intuitie), het collectief onbewuste, de sub-persoonlijkheden en het Hoger Zelf. Er ontstonden dus nieuwe begrippen en interpretaties maar we wisten niet dat oude interpretaties en kennis en astrologische concepten verloren waren gegaan. Die worden nu teruggehaald.

De laatste 30 jaar worden er steeds meer astrologische geschriften uit de oudheid vertaald. Er is in astrologische kringen een beweging gaande terug naar de oorspronkelijke astrologische kennis en concepten, en de studie en toepassing daarvan.

Ik werk vanuit  een integratie van klassieke astrologie en moderne astrologie.